Jacek Bogacz, Organizator Świdwińskiej Ligi Tenisa Ziemnego, 78-300 Świdwin, ul. Bat. Chłopskich 1      

Drukuj

o nas

Opublikowano w Stowarzyszenie

                       logo

Świdwińskie Stowarzyszenie Tenisa Ziemnego „SMECZ” rozpoczęło swoją działalność latem 2012 roku i już niespełna po miesiącu działania stało się jednym z największych stowarzyszeń sportowych w Świdwinie.

Świdwińskie Stowarzyszenie Tenisa Ziemnego „SMECZ” działa w formie stowarzyszenia i jest inicjatywą społeczną, w rozwoju której, każdy zainteresowany może brać współudział. Istotą działania stowarzyszenia jest działanie na rzecz propagowania tenisa ziemnego, popularyzowanie wiedzy z dziedziny tenisa ziemnego wśród społeczeństwa, promocja i popieranie rozwoju tenisa ziemnego, tworzenie płaszczyzny wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy osobami i instytucjami zainteresowanymi , pomoc potrzebującym dzieciom i młodzieży

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

          zorganizowanie i prowadzenie rozgrywek Świdwińskiej Ligi Tenisa Ziemnego,  organizowanie spotkań i prelekcji , turniejów tenisowych oraz innych imprez, prowadzenie działalności wydawniczej w formie niedochodowej, współpracę z wszelkimi osobami i instytucjami o podobnych celach działania, występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych organów administracji w przypadku organizacji imprez tenisowych, wspieranie działań zmierzających do popularyzacji tenisa ziemnego, oraz inne działania realizujące cele statutowe.

Świdwińskie Stowarzyszenie Tenisa Ziemnego „SMECZ” otwarte jest dla każdego bez względu na jego umiejętności i predyspozycje, jego misja to zainteresowanie jak największej liczby ludzi białym sportem czyli tenisem ziemnym, promocja zdrowego stylu życia, w tym realizacja działań profilaktycznych skierowanych do dzieci, młodzieży oraz ich rodziców. Dlatego też powołana została do życia Świdwińska Liga Tenisa Ziemnego stworzona z myślą o podnoszeniu indywidualnych umiejętności gry w tenisa ziemnego jej uczestników, Mogą do niej przystąpić gracze o różnym stopniu zaawansowania. Celem nadrzędnym ŚLTZ jest przyjemne i aktywne spędzanie czasu, dobra zabawa oraz rozpowszechnianie tenisa ziemnego wśród mieszkańców powiatu świdwińskiego.( Mecze ligowe odbywają się na kortach tenisowych o nawierzchni ziemnej, znajdujących się w Świdwinie przy stadionie miejskim. )

Pomysłodawcą Świdwińskiego Stowarzyszenia Tenisa Ziemnego SMECZ” oraz organizatorem Świdwińskiej Ligi Tenisa Ziemnego jest Jacek Bogacz

 

Możesz do nas dołączyć w każdej

 chwili

BGŻ Zachodniopomorskie Nieruchomości Smecz Relax Świdwin