Jacek Bogacz, Organizator Świdwińskiej Ligi Tenisa Ziemnego, 78-300 Świdwin, ul. Bat. Chłopskich 1      

Drukuj

wyniki 2015

Opublikowano w wyniki

Sezon 2015

Wyniki gry pojedynczej mężczyzn :

  ( Bogacz J.- Duklas : 6-2 ; 6-4 ) ; ( Duklas – Bogacz J. : 0-6 ; 2-6 )  ; ( Bogacz J. – Fudali : 4-6 ; 2-6 ) ; ( Fudali – Książak : 4-6 ; 3-6 ) ; ( Domagała – Duklas : 7-5 ; 6-4 ) ; ( Fudali – Wierzbicki : 6-4 ; 7-6 ) ; ( Książak – Fudali : 6-3 ; 4-6 ; 5-7 ) ; ( Bogacz J.– Domagała : 6-2 ; 6-2 ) ; ( Bogacz J. – Milczanowski : 6-0 ; 6-0 ) ; ( Fudali – Milczanowski : 6-3 ; 6-4 ) ; ( Bogacz J.– Witczak : 6-2 ; 6-2 ) ; ( Książak – Pietraszek : 6-4 ; 7-6(7-2)) ; ( Bogacz J.– Girczys : 6-0 ; 6-0 ) ; ( Girczys – Bogacz J. : 0-6 ; 1-6 ) ; ( Bogacz J. – Paszel : 6-1 ; 6-0 ) ; ( Paszel – Bogacz J. : 2-6 ; 1-6 ) ; ( Bogacz J. – Auguścik : 2-6 ; 5-7 ) ; ( Bogacz J. – Garus : 6-0 ; 6-0 ) ; ( Garus – Bogacz J. : 1-6 ; 1-6 ) ; ( Auguścik – Duklas : 3-6 ; 6-4 ; 6-0 ) ; ( Sochaj – Wojnar : 6-2 ; 3-6 ; 6-4 ) ; ( Girczys – Laskowski : 6-4 ; 6-2 ) ; ( Laskowski – Girczys : 0-6 ; 0-6 ) ; ( Fudali – Wierzbicki : -6-4 ; 6-4 ) ; ( Bogacz J. – Bogacz D. : 6-0 ; 6-0 ) ; ( Książak – Wojnar : 6-1 ; 6-1 ) ; ( Witczak – Garus : 6-0 ; 6-0 ) ; ( Witczak – Ratajewski : 6-2 ; 6-3 ) ; ( Girczys – Ratajewski : 6-4 ; 7-5 ) ; ( Ratajewski – Girczys : 2-6 ; 0-6 ) ;  ( Wojnar – Książak : 5-7 ; 1-6 ) ; ( Bogacz D. – Garus : 4-6 ; 6-3 ; 6-0 ) ; ( Bogacz J. – Kulikowski : 6-2 ; 6-1 ) ; ( Bogacz J. – Laskowski : 6-0 ; 6-0 ) ; ( Laskowski – Bogacz J. : 1-6 ; 1-6 ) ; ( Witczak – Girczys : 6-2 ; 5-7 ; 6-3 ) ; ( Witczak –Paszel : 6-0 ; 6-1 ) ; ( Girczys – Witczak : 4-6 ; 3-6 ) ; ( Witczak – Miszewski W. : 6-4 ; 6-2 ) ; ( Miszewski W. – Ratajeski : 6-4 ; 6-2 ) ; ( Girczys – Kulikowski : 6-0 ; 6-4 ) ; ( Duklas – Michalczyszyn : 6-3 ; 4-6 ; 6-4 ) ; ( Paszkiewicz – Miszewski W. : 5-7 ; 6-1 ; 6-4 ) ; ( Bogacz J.– Ratajewski : 6-3 ; 6-3 ) ; ( Duklas – Laskowski : 6-4 ; 6-4 ) ; ( Miszewski W. – Ratajewski : 6-0 ; 6-1 ) ; ( Auguścik – Girczys : 5-7 ; 6-0 ; 6-1 ) ; ( Witczak – Filipczyk : 6-0 ; 6-3 ) ; ( Witczak – Paszel : 6-0 ; 6-2 ) ; ( Witczak – Garus : 6-0 ; 6-0 ) ; ( Witczak – Raulin : 6-3 ; 6-2 ) ; ( Bogacz J. - Książak :  2-6 ; 2-6 ) ; ( Ratajewski – Bogacz J. : 0-6 ; 3-6 ) ; ( Bogacz J. – Sochaj : 6-0 ; 6-0 ) ; ( Książak – Paszkiewicz : 6-3 ; 7-6(7-5)) ; ( Bogacz D. – Laskowski : 4-6 ; 1-6 ) ; ( Auguscik – Ratajewski : 6-2 ; 6-1 ) ; ( Witczak – Ratajewski : 6-3 ; 6-0 ) ; ( Witczak – Domagała : 7-5 ; 6-3 ) ; ( Witczak – Duklas : 6-1 ; 4-6 ; 4-6 ) ; ( Witczak – Raulin : 6-0 ; 6-2 ) ; ( Bogacz J. – Miszewski W. : 6-2 ; 6-1 ) ; ( Garus – Wąchnicki : 6-4 ; 6-4 ) ; ( Bogacz J. – Stuczyński – 6-2 ; 6-1 ) ; ( Bogacz D. – Bogacz R. : 6-3 ; 6-1 ) ; ( Stuczyński – Bogacz J. : 0-6 ; 1-6 ) ; ( Witczak – Laskowski : 6-0 ; 6-1 ) ; (  Laskowski – Witczak : 0-6 ; 0-6 ) ; ( Witczak – Stuczyński : 6-1 ; 6-1 ) ; ( Witczak – Filipczyk : 6-2 ; 6-3 ) ; ( Bogacz J. – Raulin : 6-3 ; 6-3 ) ; ( Auguścik – Ratajewski : 6-4 ; 7-6(7-1)) ; ( Girczys – Garus : 6-1 ; 6-4 ) ; ( Ratajewski – Garus : 6-1 ; 6-3 ) ; ( Wąchnicki – Garus : 5-7 ; 6-0 ; 4-6 ) ; ( Książak – Girczys : 6-0 ; 6-0 ) ; ( Bogacz D. – Garus : 4-6 ; 6-2 ; 6-2 ) ; ( Paszkiewicz – Ratajewski : 6-4 ; 6-3 ) ; ( Bogacz J. – Wąchnicki : 6-0 ; 6-0 ) ; ( Wąchnicki – Bogacz J. : 0-6 ; 0-6 ) ; ( Książak – Ratajewski : 6-0 ; 6-1 ) ; ( Ratajewski – Książak : 3-6 ; 1-6 ) ; ( Michalczyszyn – Witczak : 6-1 ; 6-4 ) ; ( Bogacz J.– Samulak – 6-0 ; 6-0 ) ; ( Samulak – Bogacz J. : 0-6 ; 1-6 ) ; ( Książak – Paszkiewicz : 6-2 ; 7-6(7-5)) ; ( Girczys – Garus : 6-1 ; 6-1 ) ; ( Girczys – Wąchnicki : 6-0 ; 6-4 ) ; ( Wąchnicki Girczys : 0-6 ; 2-6 ) ; ( Pietraszek – Książak : 2-6 ; 7-6(7-2) ; 6-2 ) ; ( Bogacz D. – Witczak : 0-6 ; 3-6 ) ; ( Witczak – Bogacz D. : 6-0 ; 6-1 ) ; ( Bogacz D. - Paszel : 6-0 ; 6-0 ) ; ( Fudali – Girczys : 6-1 ; 6-1 ) ; ( Girczys – Fudali : 1-6 ; 1-6 ) ; ( Witczak – Wąchnicki : 6-0 ; 6-0 ) ; ( Wąchnicki – Witczak : 1-6 ; 0-6 ) ; ( Witczak - Duklas : 6-0 ; 7-6(7-5)) ;( Girczys – Duklas : 6-4 ; 2-6 ; 3-6 ) ; ( Duklas – Girczys : 6-4 ; 6-3 ) ; (  Witczak – Stuczyński : 6-3 ; 6-1 ) ; ( Witczak – Domagała : 6-1 ; 6-1 ) ; ( Witczak – Wierzbicki : 6-4 ; 1-6 ; 6-0 ) ; ( Bogacz J. – Pietraszek : 4-6 ; 4-6 ) ; ( Paszkiewicz – Ratajewski : 7-5 ; 7-5 ) ; ( Paszkiewicz – Pietraszek : 6-3 ; 6-2 ) ; ( Paszkiewicz – Girczys : 6-1 ; 6-2 ) ; ( Girczys – Paszkiewicz : 2-6 ; 1-6 ) ; ( Bogacz D. – Paszel : 7-6(9-7) ; 7-6(7-2)) ; ( Bogacz J. – Miszewski T. : 6-1 ; 6-3 ) ; ( Paszkiewicz – Bogacz : 2-6 ; 6-2 ; 6-2 ) ; ( Bogacz - Paszkiewicz : 3-6 ; 2-6 ) ; ( Paszkiewicz – Witczak : 6-0 ; 7-5 ) ; ( Bogacz D. – Wąchnicki : 2-6 ; 6-4 ; 6-0 ) ; ( Bogacz J. – Michalczyszyn : 6-3 ; 6-2 ) ; ( Duklas – Ratajewski : 6-3 ; 4-6 ; 6-2 ) ; ( Paszkiewicz Wąchnicki : 6-0 ; 6-0 ) ; ( Wąchnicki –Paszkiewicz : 1-6 ; 0-6 ) ; ( Paszkiewicz – Pietraszek : 6-2 ; 7-5 ) ; ( Paszkiewicz – Miszewski T. : 6-4 ; 6-3 ) ; ( Bogacz J. – Domagała : 6-2 ; 6-2 ) ; ( Bogacz J. – Raulin : 6-1 ; 6-0 ) ; ( Bogacz D. – Samulak : 3-6 ; 4-6 ) ; ( Witczak – Samulak : 6-0 ; 6-0 ) ; ( Witczak – Pietraszek : 3-6 ; 6-3 ; 3-6 )  ; ( Bogacz J. – Miszewski W. : 6-0 ; 6-2 ) ; ( Witczak – Samulak : 6-2 ; 6-0 ) ; ( Witczak – Książak : 6-3 ; 3-6 ; 3-6 ) ; ( Bogacz D. – Bogacz R. : 6-4 ; 6-0 ) ; ( Bogacz J. – Bogacz D. : 6-2 ; 6-2 ) ; ( Książak – Miszewski W. : 6-4 ; 6-4 ) ; ( Pietraszek – Girczys : 6-2 ; 6-1 ) ; ( Girczys – Pietraszek : 2-6 ; 2-6 ) ; ( Pietraszek – Ratejewski : 6-2 ; 6-1 ) ; ( Ratejewski – Pietraszek : 0-6 ; 1-6 ) ; ( Garus – Samulak : 4-6 ; 6-3 ; 6-3 ) ; ( Pietraszek – Raulin : 6-3 ; 6-2 ) ; ( Pietraszek – Zychowicz : 6-4 ; 6-3 ) ; ( Bogacz J. – Miszewski T. : 6-1 ; 7-5 ) ; ( Bogacz D. – Samulak : 4-6 ; 1-6 )( Miszewski T – Ratajewski : 6-2 ; 7-6  ) ; ( Ratajewski – Duklas : 4-6 ; 6-4 ; 6-4 )

Wyniki gry podwójnej mężczyzn :

( Bogacz Jacek i  Bogacz Daniel – Ratejewski Arkadiusz i Witczak Jerzy :  3-6 ; 6-3 ; 10-8 )

BGŻ Zachodniopomorskie Nieruchomości Smecz Relax Świdwin